Vzdělání

Profesní životopis

Vzdělání a kurzy:

2017

Velký Vůz Sever - Práce s dětmi s traumatem (150h)

2015 - 2017

CULTIO Hradec Králové - Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii, kurz je akreditován MŠMT (250 hodin)

2011 - 2015

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, studijní program Charitativní a sociální práce ukončené státní zkouškou

2011 - 2014

CARITAS VOŠ sociální Olomouc, obor Sociální práce a sociální pedagogika, program Charitativní a sociální práce ukončené státní zkouškou

2008 - 2012

Gaudia ISZ Praha - Psychoterapeutický výcvik "Umění terapie" v systemickém přístupu, výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP (750 hodin výcviku)

1995 - 1996

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - doplňující pedagogické studium

zaměřené na učitelství odborných předmětů pro střední školy ukončené státní zkouškou

1994-1995

Biskupství brněnské, katechetický kurz pro výuku římskokatolického náboženství

ukončené závěrečnou zkouškou

1988-1992

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - provozně ekonomická fakulta

ukončená státní zkouškou

1984-1988

Gymnázium Třebíč ukončené maturitní zkouškou


Výběr z absolvovaných kurzů:

 • Psychosociální krizové situace klientů v každodenní praxi
 • Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu
 • Úvod do supervize a základy supervizních technik
 • Aplikovaná sociální psychologie
 • Koučování
 • Lektorský kurz
 • Krizová intervence pro praxi
 • Komunikace s agresivním klientem
 • Psychiatrické minimum
 • Internetové poradenství
 • Kurz efektivního rodičovství
 • Kurz přirozeného plánování rodičovství
 • Kurz párové terapie
 • Rozhovor - nástroj pomoci
 • Víra a pomoc - některé aspekty souběhu křesťanské víry a pomáhající praxe
 • Duchovní péče
 • Muzikoterapeutický workshop
 • Etika v sociálních službách
 • Sociálně právní minimum
 • Právo v NNO
 • Seminář náboženské pedagogiky celistvé výchovy
 • Fundraising a public relations

Pracovní zkušenosti:

10/2003 - 12/2020

DCHB - Oblastní charita Třebíč (OCHT) 

- (2009- 2017) psychoterapeut Centra podpory rodin Ruth (poskytovala jsem psychoterapeutické poradenství individuální, párové, rodinné a lektorovala pro veřejnost, sociální pracovníky a klienty středisek OCHT témata zaměřená na osobností rozvoj, komunikaci, vztahy, výchovu, týmovou spolupráci)

- (2007-2014) asistent psychosociálních dovedností a duchovní péče ve středisku Domácí hospicové péče (byla jsem členem mobilního hospicového týmu, v rámci něhož jsem poskytovala psychoterapeutické poradenství pro osoby v terminálním stádiu života, v případě potřeby i pro členy rodiny, lektorovala jsem pro tým kurz zaměřený na komunikaci s umírajícími a těžce nemocnými a jejich rodinami)

- zástupce ředitele v oblasti hodnot (podílela jsem se na tvorbě strategického plánu OCHT, lektorovala jsem témata zaměřená na etiku, spirituální rozměr člověka pro sociální pracovníky i klienty středisek OCHT)

- vedoucí týmu krizové pomoci, vedoucí střediska Koordinace sociální výpomoci v obcích, vedoucí Dobrovolnického centra, pastorační asistent

- vedoucí oddělení propagace a fundraisingu

2/2012 - 12/2014

Na počátku o.p.s., Brno:

 • lektor kurzu, psychoterapeut v utajeném domově pro těhotné a týrané ženy

(během tohoto období jsem lektorovala kurzy zaměřené na vztahy, komunikaci, výchovu, sebepřijetí, postoj ke ztrátám apod., zároveň jsem poskytovala psychoterapeutické poradenství)

12/2010 - 12/2012

Gaudia proti rakovině, o.s., Praha:

 • psychoterapeut na lůžkovém onkologickém oddělení nemocnice ve Znojmě

(poskytovala jsem psychoterapeutické poradenství osobám s onkologickým onemocněním i jejich rodinným příslušníkům, individuální supervize a vzdělávací semináře zaměřené na komunikaci s pacientem a jeho rodinou určené pro zdravotnický personál)


Oáza duše / S láskou založena v roce 2016.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!