Naše nabídka

Psychoterapeutická konzultace

Jedná se o možnost náhledu na náročnou životní situaci prostřednictvím hodinové konzultace s psychoterapeutkou formou osobního, telefonického nebo skypového setkání.

Pro zdravotníky, sociální pracovníky, učitele a další , které období koronaviru postihlo nabízíme slevu 50% z plné ceny konzultace.

Psychoterapeutická konzultace individuální (plná cena)

600 Kč

Psychoterapeutická konzultace individuální ( zvýhodněná cena)

300 Kč

Psychoterapeutická konzultace párová, rodinná

800 Kč

Výuka PPR (přirozeného plánování rodičovství)

Individuální konzultace - osvojení metody

300 Kč

Párová konzultace - osvojení metody

400 Kč

Skypová (mailová) konzultace - poradenství

150 Kč

Semináře a zážitkové programy

(cenu lze upravit dle časové dotace programu i množství účastníků)

Programy zaměřené na sebepodporu a seberozvoj s prvky arteterapie

100 Kč/h/osobu

Programy zaměřené na podporu rodičovství

100 Kč/h/osobu

Programy zaměřené na oblast ztrát a vyrovnání se s nimi

100 Kč/h/osobu

Etické preventivní programy zaměřené na podporu vztahů ve třídě

500 Kč/h/skupinu

Programy s duchovním zaměřením

(při duchovních obnovách aj. příležitostech)

zdarma