Naše nabídka

Terapeutický rozhovor

jedná se o možnost náhledu na náročnou životní situaci prostřednictvím hodinové konzultace s psychoterapeutkou.

První rozhovor (zvýhodněná cena)

200 Kč

Individuální rozhovor (další setkání)

300 Kč

Párové či rodinné setkání

400 Kč

Výuka PPR (přirozeného plánování rodičovství)

Individuální konzultace

200 Kč

Párová konzultace

300 Kč

Skypová (mailová) konzultace

100 Kč

Semináře a zážitkové programy

(cenu lze upravit dle časové dotace programu i množství účastníků)

Znaky láskyplné rodiny

100 Kč/h/osobu

Jak podpořit manželský vztah

100 Kč/h/osobu

Sladění pracovního a rodinného života

100 Kč/h/osobu

Setkávání se sebou (arteterapeutický program)

100 Kč/h/osobu

Programy s duchovním zaměřením

(při duchovních obnovách aj. příležitostech)

zdarma